نماینده کارگران در شورای عالی کار:   ?در تعیین دستمزد کارگران به دنبال افزایش چند برابری دستمزد نیستیم بلکه سهمی که به دلیل تورم از سفره کارگران کسر شده را مطالبه می نماییم. ?در جلساتی که با شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد با توجه به وضعیت معیشت به تعیین […]

 

 

نماینده کارگران در شورای عالی کار:

 

?در تعیین دستمزد کارگران به دنبال افزایش چند برابری دستمزد نیستیم بلکه سهمی که به دلیل تورم از سفره کارگران کسر شده را مطالبه می نماییم.

?در جلساتی که با شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد با توجه به وضعیت معیشت به تعیین حقوق حداقلی ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی رسیدیم و ما موظف هستیم مزد تعیین شده از این عدد تبعیت کند.

 

 

  • منبع خبر : اقتصاد آنلاین