از اعضای محترم شورای اسلامی شهر خورموج آقایان ابطحی، هزیمتیان، نصیری، رضایی و بازیار درخواست دارم جزئیات هزینه های انجام شده و مصوبات شورای اسلامی ماده ۱۶ و ۱۷ در سال ۱۳۹۸ را برای اطلاع مردم منتشر کنند. قبلا نیز درخواست شده بود که اعضای شورای اسلامی کمک های انجام شده ماده ۱۶ و […]

 

از اعضای محترم شورای اسلامی شهر خورموج آقایان ابطحی، هزیمتیان، نصیری، رضایی و بازیار درخواست دارم جزئیات هزینه های انجام شده و مصوبات شورای اسلامی ماده ۱۶ و ۱۷ در سال ۱۳۹۸ را برای اطلاع مردم منتشر کنند.

قبلا نیز درخواست شده بود که اعضای شورای اسلامی کمک های انجام شده ماده ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری که ظاهرا در سال قبل بیش از ۲۰۰ میلیون تومان بوده است را برای آگاهی مردم منتشر کنند ولی تاکنون خبری از انتشار نیست. مگر چه کمک هایی شده است که شورا و شهرداری خورموج حاضر به انتشار آن نیستند! طبق قانون شورا و شهرداری خورموج باید جزئیات بودجه را برای اطلاع مردم منتشر کند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر