بازدار مدیرکل شیلات استان بوشهر: در حالی که ۲۹ روز از آغاز صید میگو در استان بوشهر می‌گذرد، تاکنون حدود هزار و ۴۷۰ تن میگو در آب‌های استان صید شده است. هر چند میزان صید میگو نسبت به بازه ۱۰ ساله  افزایش داشته اما میزان صید میگوی صیادان استان بوشهر نسبت به مدت مشابه سال […]

بازدار مدیرکل شیلات استان بوشهر:

در حالی که ۲۹ روز از آغاز صید میگو در استان بوشهر می‌گذرد، تاکنون حدود هزار و ۴۷۰ تن میگو در آب‌های استان صید شده است.

هر چند میزان صید میگو نسبت به بازه ۱۰ ساله  افزایش داشته اما میزان صید میگوی صیادان استان بوشهر نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش روبرو بوده است.

بیشترین میزان صید مربوط به شهرستان بوشهر با ۹۴۳ تن میگو بوده است.

در شهرستان دیر ۱۴۶ تن، در شهرستان دیلم ۱۲۲ تن، در شهرستان گناوه ۵۹ تن و در شهرستان کنگان ۲۴ تن صید شده است.