لیگ نوزدهم با همه فراز و نشیب های خاص خود برای ما بوشهری ها در نهایت تنها تلخ کامی به جای گذاشت از بدو ورود شاهین شهرداری بوشهر در آغاز لیگ نوزدهم وعده هایی از سوی برخی چهره های سیاسی و ورزشی به فوتبال بوشهر داده شد؛امری که البته در همه این سه سال از […]

لیگ نوزدهم با همه فراز و نشیب های خاص خود برای ما بوشهری ها در نهایت تنها تلخ کامی به جای گذاشت

از بدو ورود شاهین شهرداری بوشهر در آغاز لیگ نوزدهم وعده هایی از سوی برخی چهره های سیاسی و ورزشی به فوتبال بوشهر داده شد؛امری که البته در همه این سه سال از عمر حضور پارس جنوبی جم نیز به کرات داده میشد.

مقصود همان مسئولان و سیاسیونی است که وقت احتیاج مردم بوشهر را ولی نعمت میخوانند اما کدام ولی نعمت؟…

از کدامین منابع استان بگوییم؟ منابعی که امروز هیچ کدام به مدد ورزش بوشهر نیامدند و فوتبال، این تنها دلخوشی بوشهریها و بخصوص جوانانش را هم اینک از دست رفته می بینیم و بی تعارف ایت تنها بی کفایتی مسئولین فوتبالی و سیاسی استانمان را به رخ همگان کشید.

از منابع عظیم گازمان بگوییم که به قدری گفته شده است که با شنیدن اسمش هم دچار خفگی می شویم..

از منابع نفتمان بگوییم که سهم ما از آن فقط کوپن و صف در فصل زمستان است برای گرمای خانه هامان..

از نیروگاه اتمی مان بگوییم که سهم مردمانمان تنها کارگری و مسیر رفت و برگشت به خانه و محل کار است برای گذران و سیری شکم خانواده..

از گمرک بگویم که باز هم سهم من و ما شده کارگری و حسرت برای ثروت اندوزان پول در بوشهر غنی اما محروم..

سالهای متوالی است که ما بوشهری ها را با خونگرمی شناخته و شاید برخی مواقع فریفته اند اما اعتراف می کنم دلم در شب پایانی لیگ نوزدهم فوتبال کشورمان به درد آمد..

شاهین شهرداری بوشهر و پارس جنوبی جم ما سقوط کردند و این دو تیم استانمان به حتم به سرنوشت سقوط کنندگان جنوب کشور از فوتبال ایران تبدیل خواهند شد که با وجود منابع عظیمشان اما همیشه باید حسرت واقعی را به ما هدیه دهند و سال ها انتظار مجدد برای کسب یک سهمیه دلخوش کننده..

این سقوط مبارکتان آقایان..

همچنان بخوابید که ثروت شهر من در جایی دیگر جولان میدهد و قهرمانی های همه ساله برای دیگرانی رقم میزند.
دیگرانی که از ثروت ما سهمی می گیرند و ما همچنان مانده ایم در حسرت خنده ای از ته دل برای استان..

  • منبع خبر : نصیر بوشهر