نصیربوشهر – جواد غلام نژادجبری – جنس آن ازخیط و ( نخ، کُش یاگُش) که از رنگهای متفاوتی بوده است ،که استفاده میکردند یک وزنه ی سنگین مثل( سرب یا سنگ) به آن وصل بوده که هر بغل آن تقریبآ (۱،۷۰سانتی متر) هر یک از این بغل ها رنگهای متفاوتی داشته اند،بولت در زمان قدیم […]

نصیربوشهر – جواد غلام نژادجبری – جنس آن ازخیط و ( نخ، کُش یاگُش) که از رنگهای متفاوتی بوده است ،که استفاده میکردند یک وزنه ی سنگین مثل( سرب یا سنگ) به آن وصل بوده که هر بغل آن تقریبآ (۱،۷۰سانتی متر) هر یک از این بغل ها رنگهای متفاوتی داشته اند،بولت در زمان قدیم حکم ( عمق یاب )الان داشته و بسیار کاربردی و استفاده میشده،تمام کار ناخدا با بولت بوده ودر تمام مسیر ها ناخدا از این وسیله استفاده میکرده ،که باید گفت حکم (چشم )جهاز بوده ،به غیراز اینکه اندازه آب را با آن تشخیص می دادند نوع زمین زیر یا کف دریا( گسار .ماسه . شول . سفتی نرمی زمین ) زیر جایی که شناورایستاده را مشخص وشناسایی می کرده اند

وهنوز هم استفاده میشود ولی بیشتر در صیادی برای ریختن( تور و گرگور) برای اینکه جای مورد نظری که ناخدا در ذهن دارد برای صید مشخص کند
بولت در زبان اهل دریا به کنار ساحل یا دیواریه بین آب دریا و ساحل هم گفته میشود.

مثال؛
( میگویند کجا نشسته ای یاکجاهستی (کر، بولت) کنارآب نشسته ام)

(آب زیاد بزرگ (مد) باشد
میگویند آب زده بولت )

طریقه استفاده از بولت( بولت کردن)؛

شناور جایی که ایستاده خیط بانخ که سرب یا سنگ به آن وصل است به آب انداخته تاجایی که به زمین میرسد چندباری آن را تکان داده تامطمئن شود به کف دریا رسیده و از بالای یا لب آب خیط را گرفته و بغل میکند واگر آب تند باشد (سینه )جلوی شناور را روی جریان آب میگرند و اگر طوفانی باشد (سینه)جلوی شناور را روبه موج می کنند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر