«فرزانه ترکان»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو سابق حزب کارگزاران، با اعلام این خبر که از این حزب استعفا کرده گفت: من به دلیل زاویه ای که با برخی سیاست های حزب کارگزاران خصوصا در انتخابات اخیر، پیدا کردم از عضویت در حزب کارگزاران استعفا دادم. اگر قرار باشد که همیشه دبیر و رئیس […]

 

«فرزانه ترکان»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو سابق حزب کارگزاران، با اعلام این خبر که از این حزب استعفا کرده گفت: من به دلیل زاویه ای که با برخی سیاست های حزب کارگزاران خصوصا در انتخابات اخیر، پیدا کردم از عضویت در حزب کارگزاران استعفا دادم.

اگر قرار باشد که همیشه دبیر و رئیس ما و کمیسیون سیاسی ما همان افرادی باشند که ۱۵ و ۲۰ سال قبل بودند نمی‌توان تغییری حس کرد چراکه این افراد هر کاری که بلد بودند و هرچه به ذهنشان رسیده تا امروز انجام داده اند، باید اجازه بدهیم که ایده های نو و جوان هایی که خلاق هستند بیایند و برنامه، کمک و راهکار ارائه بدهند.

شهربانو امانی، یداالله طاهرنژاد هم از حزب کارگزاران استعفا کرده‌اند.

 

 

  • منبع خبر : قانون