بیمه سلامت فکری به حال مخارج بالای درمان کنید . با درود به عزیزان مدیر و مخاطبان همیشه فعال نصیر. این روزها جهت درمان به هر مطبی مراجعه کنید جمله با هیچ بیمه‌ای قرارداد نداریم را از ویزیتور پزشک مربوطه خواهید شنید که این خود جایی سوال دارد . اما بدبختی زمانی است که تشخیص […]

بیمه سلامت فکری به حال مخارج بالای درمان کنید .

با درود به عزیزان مدیر و مخاطبان همیشه فعال نصیر.
این روزها جهت درمان به هر مطبی مراجعه کنید
جمله با هیچ بیمه‌ای قرارداد نداریم را از ویزیتور پزشک مربوطه خواهید شنید که این خود جایی سوال دارد .
اما بدبختی زمانی است که تشخیص پزشک معالج جراحی باشد آن موقع است که اعمالی را از طرف پزشک جراح می‌بینید که فکر نمیکنم هیچ جای دنیا نظیرش را کسی دیده باشد .
به این صورت است که پزشک مربوطه مبلغی چند ده میلیونی را از بیمار جهت جراحی طلب میکند و جالب اینجا است که بیمار باید مبلغ فوق را نقدا پرداخت کند به صورت اسکناس
گویا تنها راه فرار از مالیات
مطب به گفته خودشان همین گزینه است .
و زمانی به عمق این فاجعه ای، حرکی سی خودش پی میبرید
که پزشک فوق حاضر  به ارائه فاکتور به مریض هم نمی شود .
و همین مراحل هم توسط پزشک بیهوشی اعمال میشود .
حال سوال اول .
یک فرد روستایی کهن سال بخاطر یک عمل دیسک با داشتن دفترچه سلامت چه مقدار باید خرج کند و سوال دوم نقش بیمه سلامت در این بین چیست ؟!.
و سوال سوم سود آن برگه ارجاع به پزشک متخصص کجاست ؟! که تماما حضرات دم از ارجاع میزنند و دم از خدمت در امور درمان دارندگان بیمه سلامت .
این دفترچه سلامت تنها در مراکز بهداشت کاربرد دارد آن هم در حد درمان یک سرماخوردگی ساده که آن هم باید بیمار سهمی از خود هزینه کند.
لطفاً یا این دفترچه سلامت را جمع کنید .
یا فکری به حال زیر میزی و رومیزی پزشکان کنید .

بیاید با هم رستگار شویم .
امرلا . اندیشه . چاه خانی

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین