کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ، طرح اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور الزام دولت برای بومی گزینی تایید و به این مصوبه داشتن حداقل ۱۰ سال سکونت در آن محل سکونت اضافه شد. متن کامل مصوبه اخیر شورا که در این نشست تشریح شد به شرح زیر است: طرح اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت […]

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ، طرح اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور الزام دولت برای بومی گزینی تایید و به این مصوبه داشتن حداقل ۱۰ سال سکونت در آن محل سکونت اضافه شد.

متن کامل مصوبه اخیر شورا که در این نشست تشریح شد به شرح زیر است:

طرح اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.