در این گردهمایی صنفی کارگران صنعت نفت خواستار تحقق مطالبات خود (نفت کارت ، بن کارت ، بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل، مالیات حقوق و …) شدند.

در این گردهمایی صنفی کارگران صنعت نفت خواستار تحقق مطالبات خود (نفت کارت ، بن کارت ، بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل، مالیات حقوق و …) شدند.

  • منبع خبر : نفت آنلاین