صبح روز (۱۴۰۰/۸/۳) نیروهای پیمانکاری خدمات، فضای سبز، تاسیسات و نقلیه نفت و گاز پارس جنوبی در اعتراض به برخی مطالبات تجمع برگزار کردند. نیروهای پیمانکاری خدمات، فضای سبز، تاسیسات و نقلیه نفت و گاز پارس جنوبی در اعتراض به  پایین بودن حقوق و درست اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و مشکلات بیمه تکمیلی […]

صبح روز (۱۴۰۰/۸/۳) نیروهای پیمانکاری خدمات، فضای سبز، تاسیسات و نقلیه نفت و گاز پارس جنوبی در اعتراض به برخی مطالبات تجمع برگزار کردند.

نیروهای پیمانکاری خدمات، فضای سبز، تاسیسات و نقلیه نفت و گاز پارس جنوبی در اعتراض به  پایین بودن حقوق و درست اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و مشکلات بیمه تکمیلی دست به تجمع زدند.
این نیروها از مسئولین نفت و گاز پارس جنوبی عسلویه تقاضای رسیدگی به خواسته های بحق و قانونی خود را داشتند و از استاندار بوشهر درخواست دارند که به این موضوع ورود کند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر