✅ پتروشیمی خارک در اسفند ماه ۱۴۰۷ میلیارد تومان فروش را ثبت نمود که نسبت به ماه گذشته و میانگین ۱۱ ماه گذشته به ترتیب ۱۰% افت و ۲۲% رشد داشته است. ✅ جمع فروش شرکت در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۴ همت بوده است که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۲۷% داشته است. ✅ […]

 

✅ پتروشیمی خارک در اسفند ماه ۱۴۰۷ میلیارد تومان فروش را ثبت نمود که نسبت به ماه گذشته و میانگین ۱۱ ماه گذشته به ترتیب ۱۰% افت و ۲۲% رشد داشته است.

✅ جمع فروش شرکت در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۴ همت بوده است که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۲۷% داشته است.

✅ شرکت در این ماه حدود ۶۰% از متانول تولیدی خود را به فروش نرسانده و به موجودی اضافه نموده است و دلیل افت فروش نیز همین مورد می‌باشد. به صورت کلی فروش مقداری شرکت افت ۳۷% داشته است.

✅ نرخ فروش متانول شرکت در این ماه رشد خوب ۱۵% داشته است. نرخ متانول در منطقه شرق آسیا نیز در این ماه حاکی از افزایش ۴% می‌باشد.

📈آخرین قیمت سهم ۵۰۸۲ تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم ۱۵% می‌باشد.

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین