????هفته قبل اسناد محرمانه‌ای از میزان حقوق و مزایای پیام کهتری انور مشاور و مدیرکل دفتر وزارتی نفت و از چهره‌های نزدیک به سعید جلیلی منتشر شد که نشان می‌داد این فرد در ماه اول حضور خود در وزارت نفت حقوق ۳۲ میلیون تومانی دریافت کرده است. ????وزارت نفت به این خبر واکنش نشان […]

 

????هفته قبل اسناد محرمانه‌ای از میزان حقوق و مزایای پیام کهتری انور مشاور و مدیرکل دفتر وزارتی نفت و از چهره‌های نزدیک به سعید جلیلی منتشر شد که نشان می‌داد این فرد در ماه اول حضور خود در وزارت نفت حقوق ۳۲ میلیون تومانی دریافت کرده است.

????وزارت نفت به این خبر واکنش نشان داد و با انتشار بیانیه‌ای تهدید کرد که چون نامه منتشر شده مُهر «محرمانه» داشته، حق پیگرد قانونی بابت انتشار آن دارد.

????علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در خصوص این بخش از بیانیه وزارت نفت یادداشتی نوشته و چنین نتیجه گرفته است که نه فقط انتشار آن نامه آنطور که وزارت نفت تهدید کرده قایل «پیگرد قضایی» نیست بلکه خود این وزارتخانه در محرمانه کردن این دست نامه‌ها مرتکب تخلف قانونی صریح شده است و مقامات متخلف در این مجموعه باید به طور متناسب تنبیه شوند.

 

 

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰