یاسر جبرائیلی رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام خطاب به رئیسی نوشت: ریلِ اقتصاد را عوض نکنید، روز‌های تلخی در پیش است. نصف عمر دولت شما گذشت و رکورد ۳۰ ساله تورم در سال مهار تورم شکست.

یاسر جبرائیلی رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام خطاب به رئیسی نوشت: ریلِ اقتصاد را عوض نکنید، روز‌های تلخی در پیش است. نصف عمر دولت شما گذشت و رکورد ۳۰ ساله تورم در سال مهار تورم شکست.

  • منبع خبر : فرارو