‏  در حالی روز گذشته در جلسه هیئت مدیره پردیس، سیدمحمدرضا میری لواسانی در جایگاه مدیرعاملی پتروشیمی پردیس ابقا شد که همچنان درباره موضوعاتی نظیر فروش اوره توسط پتروشیمی پردیس حرف و حدیث هایی وجود دارد. به گفته کارشناسان صنعت نفت و پتروشیمی؛ مشکلات فروش اوره و همچنین تردیدها درباره درست بودن نرخ های صادراتی […]

‏  در حالی روز گذشته در جلسه هیئت مدیره پردیس، سیدمحمدرضا میری لواسانی در جایگاه مدیرعاملی پتروشیمی پردیس ابقا شد که همچنان درباره موضوعاتی نظیر فروش اوره توسط پتروشیمی پردیس حرف و حدیث هایی وجود دارد. به گفته کارشناسان صنعت نفت و پتروشیمی؛ مشکلات فروش اوره و همچنین تردیدها درباره درست بودن نرخ های صادراتی به فرمول فروش اوره که پیش تر در کارگروه نفت و گاز پارسیان تصویب شده بود و برای فروش محموله های اوره کاربرد داشته مربوط می شود و باید این موضوع مورد بررسی دقیق قرار گیرد و مشخص شود که آیا این فرمول درست بوده است یا نه؟