ترس روزنامه تندروی اصولگرا از پیروزی پزشکیان در انتخابات /اگر اصلاح‌طلبان پیروز شوند، سراغ تغییر قانون اساسی و بقیه نهادها می‌روند روزنامه جوان نوشت: اگر نامزد آن‌ها رأی آورد و پیروز شد، بازی بعدی آغاز می‌شود و نباید گمان برد که اصلاح‌طلبان با پیروزی احتمالی نامزد خود به همه‌چیز می‌رسند و از شورای نگهبان و […]

ترس روزنامه تندروی اصولگرا از پیروزی پزشکیان در انتخابات /اگر اصلاح‌طلبان پیروز شوند، سراغ تغییر قانون اساسی و بقیه نهادها می‌روند

روزنامه جوان نوشت: اگر نامزد آن‌ها رأی آورد و پیروز شد، بازی بعدی آغاز می‌شود و نباید گمان برد که اصلاح‌طلبان با پیروزی احتمالی نامزد خود به همه‌چیز می‌رسند و از شورای نگهبان و نظام برای رسیدن به قدرت در این چارچوب تشکر و اعلام پیوستگی و همبستگی می‌کنند، بلکه بازی اصلی تازه شروع شده است، یعنی مطالبه تغییرات کلی در قانون اساسی و بقیه نهادها.

  • منبع خبر : عصر فوری