تعداد واکسن‌های تزریق شده در ترکیه به ۹۶ میلیون و ۷۶۱ هزار و ۲۰۸ دز رسیده است. در ایران اگر به آمارهای وزارت‌بهداشت اعتماد کنیم ۲۸میلیون دز واکسن زده‌اند و ابراهیم رئیسی می‌گوید باید به صد میلیون دز برسیم! آقای رییس‌ جمهوری‌اسلامی اگر میانگین کشته‌ها از روز تنفیذتان را تا امروز در نظر بگیریم حدود […]

تعداد واکسن‌های تزریق شده در ترکیه به ۹۶ میلیون و ۷۶۱ هزار و ۲۰۸ دز رسیده است.

در ایران اگر به آمارهای وزارت‌بهداشت اعتماد کنیم ۲۸میلیون دز واکسن زده‌اند و ابراهیم رئیسی می‌گوید باید به صد میلیون دز برسیم!

آقای رییس‌ جمهوری‌اسلامی اگر میانگین کشته‌ها از روز تنفیذتان را تا امروز در نظر بگیریم حدود ۱۷هزار ایرانی طی یک ماه که شما با حکم آیت‌الله خامنه‌ای منتصب شدی کشته شدند و تا این باید‌های شما نتیجه بدهد با این روند آمارکشته‌های ایران به بالای ۱۵۰ هزار نفر می‌رسد، معنای این میزان کشته را می‌دانید؟! درک می‌کنید که ۱۵۰ هزار خانواده عزیز‌شان را از دست بدهند یعنی چه؟!

به گفته آیت‌الله‌خامنه‌ای مخاطب این باید‌ها شخص رییس‌ جمهوری‌اسلامی است پس از این همه باید دستوری دست بردارید به خاطر خودتان و دولت‌تان هم که شده سریع، فوری و انقلابی اقدامی کنید، شعار بس است.

 

  • منبع خبر : قانون