تشدید تحریم ایران به سود ماست!   🔺کنستانتین سیمونوف، مدیر صندوق امنیت ملی انرژی روسیه به عنوان یکی از کارشناسان برنامه، درباره استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی علیه اوکراین، گفت: من می‌خواهم چند کلمه‌ای درباره ایران حرف بزنم. ما با ایران همواره رابطه سخت و پیچیده‌ای داشته‌ایم و نمی‌توانیم آنطور که آمریکایی‌ها ادعا کرده‌اند، بگوییم […]

تشدید تحریم ایران به سود ماست!

 

🔺کنستانتین سیمونوف، مدیر صندوق امنیت ملی انرژی روسیه به عنوان یکی از کارشناسان برنامه، درباره استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی علیه اوکراین، گفت: من می‌خواهم چند کلمه‌ای درباره ایران حرف بزنم. ما با ایران همواره رابطه سخت و پیچیده‌ای داشته‌ایم و نمی‌توانیم آنطور که آمریکایی‌ها ادعا کرده‌اند، بگوییم ایران همیشه شریک ما بوده است.

 

🔺وی افزود: چه در دوره شوروی و چه پسا شوروی، رابطه ما با ایران همواره کاملا پیچیده بوده است، اما اکنون می‌بینیم که ایران یک انتخاب سیاسی جدی کرده که این کشور را تحت تحریم خواهد برد. اتحادیه اروپا در حال اعمال تحریم‌هایی است و ۵ دسامبر به عنوان شروع دور ششم و هشتم تحریم‌ها معین شده است. ما نیز منتظریم تا ببینیم چگونه می‌شود.

 

🔺مدیر صندوق امنیت ملی انرژی روسیه گفت: ایران تحت تحریم‌ها باقی می‌ماند و این تحریم‌ها سخت‌تر نیز می‌شود که اگر بخواهم صادقانه بگویم، این خبر خوبی برای ماست.

 

  • منبع خبر : میزنفت