🔹 احمد جعفری نسب معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان تعزیرات حکومتی کشور: برای پنج مجموعه پتروشیمی بزرگ در کشور پرونده تخلف تشکیل شده و در دست پیگیری است. 🔹 یکی از پرونده‌های تخلف مربوط به خوزستان است که در صورت محرز شدن تخلف برخورد قاطع و قانونی با این مجموعه‌ها انجام می‌شود‌ 🔹 این […]🔹 احمد جعفری نسب معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان تعزیرات حکومتی کشور: برای پنج مجموعه پتروشیمی بزرگ در کشور پرونده تخلف تشکیل شده و در دست پیگیری است.

🔹 یکی از پرونده‌های تخلف مربوط به خوزستان است که در صورت محرز شدن تخلف برخورد قاطع و قانونی با این مجموعه‌ها انجام می‌شود‌

🔹 این مجموعه‌ها قیمت مواد اولیه را بالاتر از قیمت خریداری شده عنوان کردند و در نهایت قیمت محصول خود را بسیار بالاتر از قیمت مصوب ارائه داده اند که این تخلف در دست پیگیری است.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین