تصاویری از زنده یاد هوشنگ گلشیری در خانه خورشید فقیه   هوشنگ گلشیری     گلشیری،خورشید فقیه،و بابک فقیه   گلشیری و زنده یاد ماشاالله رضا زاده،نویسنده بوشهری       گلشیری و زنده یاد محسن شریف نویسنده بوشهری

تصاویری از زنده یاد هوشنگ گلشیری در خانه خورشید فقیه

 

هوشنگ گلشیری

 

 


گلشیری،خورشید فقیه،و بابک فقیه

 


گلشیری و زنده یاد ماشاالله رضا زاده،نویسنده بوشهری

 

 

 

گلشیری و زنده یاد محسن شریف نویسنده بوشهری