نصیربوشهر – زهرا جوهری:   وقتی از شدت درد بیماری به خود می پیچیدم ؛ ناخودآگاه ذهنم به سمت تمام انسانهایی رفت که به واسطه خودخواهی ، عقده ، جهل و زور دیگران درد کشیدند ؛ آن را چه جانکاه یافتم!!! گویا به رنج تمامی انسان‌ها متصل شدم . حالم که بهبودی رفت؛ برخاستم و […]

نصیربوشهر – زهرا جوهری:

 

وقتی از شدت درد بیماری به خود می پیچیدم ؛ ناخودآگاه ذهنم به سمت تمام انسانهایی رفت که به واسطه خودخواهی ، عقده ، جهل و زور دیگران درد کشیدند ؛ آن را چه جانکاه یافتم!!! گویا به رنج تمامی انسان‌ها متصل شدم .

حالم که بهبودی رفت؛ برخاستم و آب چشمان و بینی خود را پاک کردم؛

من دردی از دردهای زمین و مردمم خواهم کاست!!!

شادی و آرامش را رونق خواهم بخشید!!!

  • منبع خبر : نصیر بوشهر