یکی از دلایلی که برخی مخالفان ایده کاهش روزهای کاری مطرح می کنند، موضوع زیاد بودن تعطیلات در کشور است. بر خلاف تصور، آمارها نشان می‌دهد تعداد تعطیلات آخر هفته و مناسبتی در بیشتر کشورهای جهان بین ۱۱۰ تا ۱۲۹ روز است  اما در ایران با احتساب ۲۶ روز تعطیلی رسمی و ۵۲ روز […]

 

یکی از دلایلی که برخی مخالفان ایده کاهش روزهای کاری مطرح می کنند، موضوع زیاد بودن تعطیلات در کشور است.

بر خلاف تصور، آمارها نشان می‌دهد تعداد تعطیلات آخر هفته و مناسبتی در بیشتر کشورهای جهان بین ۱۱۰ تا ۱۲۹ روز است  اما در ایران با احتساب ۲۶ روز تعطیلی رسمی و ۵۲ روز تعطیلی جمعه تعداد آن تنها به ۷۸ روز می‌رسد و حتی اگر پنج شنبه ‌های نیمه ‌تعطیل نیز به آن اضافه شود تعطیلات ایران ۱۰۴ روز می‌شود.

بنابراین با دو روزه شدن تعطیلی آخر هفته در ایران کل تعطیلات به ۱۲۵ روز خواهد رسید که باز هم از تعطیلات عمده کشورها کمتر است.

به هر صورت به نظر می‌رسد بحث افزایش تعطیلات پایان هفته با نگاه به تاثیرات مثبت اقتصادی و اجتماعی به عنوان موضوعی جدی در کشورهای توسعه یافته مطرح است و بدیهی است اجرای آن‌در ایران باید منوط به افزایش بهره وری باشدلذا قضاوت نهایی درباره اجرای آن در کشورمان نیازمند بررسی‌های جدی و جامع کارشناسی است.

 

نظر شما چیست؟ با افزایش تعطیلات موافقید یا مخالف؟

 

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰