همانطور که همه فوتبال دوستان استحضار دارند بدلیل شیوع بیماری ویروس کرونا مسابقات باشگاههای ورزشی حاضر در لیگ های برتر،دو ،سه ورده های پایه سنی فوتبال لغو گردید و احتمالا تا پایان فروردین ماه تعطیل باشد. لذا در این فرصت بدست آمده می بایست کادر فنی ومدیریتی باشگاههای حاضر در لیگ های فوق الذکر نسبت […]

همانطور که همه فوتبال دوستان استحضار دارند بدلیل شیوع بیماری ویروس کرونا مسابقات باشگاههای ورزشی حاضر در لیگ های برتر،دو ،سه ورده های پایه سنی فوتبال لغو گردید و احتمالا تا پایان فروردین ماه تعطیل باشد.
لذا در این فرصت بدست آمده می بایست کادر فنی ومدیریتی باشگاههای حاضر در لیگ های فوق الذکر نسبت به رفع موانع و مشکلات موجوداقدام نمایند.
کادر مدیریتی باید راهکارهای مناسبی جهت حل مشکلات مالی خود تهیه وتدوین نموده واز طریق مراجع مربوطه ومدیران ورزشی وغیر ورزشی وپتانسیل های اقتصادی موجود در استان مبالغی را جهت کمک به باشگاه جذب کرده ودر این فرصت بدست آمده دغدغه های مالی را بر طرف نمایند.
همچنین کادر فنی نیز می بایست نقاط ضعف رادر تیم شناسایی نموده و شروع به ترمیم نواقص موجوددر پست های مختلف نمایند.
با توجه به مطالب فوق الذکر از مدیران عامل وهییت مدیره باشگاههای حاضر در لیگ های فوتبال در خواست میگردد تلاش مضاعفی جهت رفع مشکلات فنی و مالی خود نموده و بعد از تعطیلات با توان بیشتری در مسابقات حضور یابند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر