۱٫ بشر می تواند تنها در سه ساعت از آلمان به نیویورک سفر کند. پیش بینی می شود که تا سال ۲۱۰۰ آمریکا و اروپا توسط یک تونل خلا به یکدیگر متصل شوند که قطار ها می توانند در آن با حداکثر سرعت ۶۹۹۹ کیلومتر در ساعت عبور کنند و امکان سفر از اروپا به […]

۱٫ بشر می تواند تنها در سه ساعت از آلمان به نیویورک سفر کند. پیش بینی می شود که تا سال ۲۱۰۰ آمریکا و اروپا توسط یک تونل خلا به یکدیگر متصل شوند که قطار ها می توانند در آن با حداکثر سرعت ۶۹۹۹ کیلومتر در ساعت عبور کنند و امکان سفر از اروپا به آمریکا را تنها در سه ساعت محقق کنند.

۲٫ اگر سرعت تخریب جنگل های بارانی تا سال ۲۱۰۰ تغییری نکند و انسان ها به همین شکل فعلی آنها مصرف و نابود کنند، می توان پیش بینی کرد که در سال ۲۱۰۰ دیگر هیچ جنگل بارانی وجود نخواهد داشت.

۳٫ دانشمندان برای سال های زیادی است که بر روی پیری تحقیق می کنند. پیش بینی ها حاکی از ان است که ممکن است تا سال ۲۱۰۰ دانشمندان بتوانند روند پیری را کنترل و متوقف کرده و انسان ها بتوانند بین پیری و جوان ماندن یکی را انتخاب کنند.

۴٫ افزایش دمای هوا تاثیر بسیار زیادی بر روی جهان خواهد گذاشت. اگر دما به همین شکل فعلی افزایش پیدا کند این احتمال وجود دارد که تا پایان سال ۲۱۰۰، ۲۰ کشور از جمله کشور های حوزه دریای مدیترانه به کویر تبدیل شوند.

۵٫ افزایش جمعیت زمین و همچنین افزایش دمای هوا و تغییر شرایط اقلیمی می تواند باعث شود تا سال ۲۱۰۰ بخش اعظمی از مواد غذایی از بین رفته و انسان ها دیگر غذای کافی برای زندگی نداشته باشند. همچنین پیش بینی می شود با کمیاب شدن برخی از مواد غذایی، آنها به شدت گران شوند.

۶٫ اگر با سرعت فعلی، آب دریا ها بالا بیاید پیش بینی می شود که تا سال ۲۱۰۰ بسیاری از شهر های ساحلی و بنادر به زیر آب روند. این اتفاق می تواند باعث سیل، از بین رفتن منابع آب شیرین و زمین های کشاورزی شود.


۷٫ ممکن است تا سال ۲۱۰۰ ابر ها کم شده و از بین بروند. دلیل این موضوع تغییر شرایط اقلیمی و افزایش دما است. اگر این اتفاق بیافتد، دمای زمین به شدت افزایش یافته و خشکسالی های شدید اتفاق خواهد افتاد.

  • منبع خبر : طلا