فردی به نام شاهرخ در ۱۹ فروردین ماه دستیار وزیر نفت می‌شود که گویا با آقای رئیس جمهور پیوند فامیلی نیز دارد؛  

فردی به نام شاهرخ در ۱۹ فروردین ماه دستیار وزیر نفت می‌شود که گویا با آقای رئیس جمهور پیوند فامیلی نیز دارد؛

 

  • منبع خبر : نفتی ها