خبرها از برکناری «سیروس امیری» یکی از مدیران وارداتی دوره وزارت «میرکاظمی» که در ماه‌های گذشته دوباره مسئولیت های کلیدی در شرکت ملی گاز گرفته بود، از مدیریت برنامه ریزی شرکت گاز حکایت دارد.   همزمان پس از برکناری رئیس حراست شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، خبرهای دیگری از برکناری «امیرمصطفی حقانی» از ریاست حراست […]

 

خبرها از برکناری «سیروس امیری» یکی از مدیران وارداتی دوره وزارت «میرکاظمی» که در ماه‌های گذشته دوباره مسئولیت های کلیدی در شرکت ملی گاز گرفته بود، از مدیریت برنامه ریزی شرکت گاز حکایت دارد.

 

همزمان پس از برکناری رئیس حراست شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، خبرهای دیگری از برکناری «امیرمصطفی حقانی» از ریاست حراست شرکت نفت حکایت دارند که در این صورت در بیست ماه گذشته «محسن خجسته‌مهر» دومین رئیس حراست خود را هم از دست داده است!

 

نام جایگزین حقانی در حراست شرکت ملی نفت ایران هنوز اعلام نشده است.

  • منبع خبر : انرژی نیوز