با آمدن دولت آقای رئیسی مدیرعاملی برای مجتمع گاز منصوب گردید که شاید در چندین دولت دیگر عوارض این انتصاب مشهود باشد. پس از دو سال نارضایتی اکثریت پرسنل بیش از بیست هزار نفری مجتمع گاز در عسلویه و اعتراضات زیاد در جلسات به وزیر نفت و معاونین و همچنین نقدهای پیوسته در رسانه ها، […]

با آمدن دولت آقای رئیسی مدیرعاملی برای مجتمع گاز منصوب گردید که شاید در چندین دولت دیگر عوارض این انتصاب مشهود باشد. پس از دو سال نارضایتی اکثریت پرسنل بیش از بیست هزار نفری مجتمع گاز در عسلویه و اعتراضات زیاد در جلسات به وزیر نفت و معاونین و همچنین نقدهای پیوسته در رسانه ها، بلاخره خبرها حکایت از تغییرات حتمی در مدیریت ارشد این مجتمع دارد.
_ بی حرمتی و برکناری مدیران و نیروهای متخصص قدیمی بدون دلایل کافی و تحقیر آنها و گرنه تغییر حق هر مدیری هست.
_عزل و نصب های شبانه و تعجب برانگیز بدون تجربه کاری لازم
_بلاسمت شدن پرسنل بیش از یک سال و به تمسخر گرفتن آنان
_ عدم دریافت افزایش عمومی حقوق مربوط به سال ۱۴۰۲ و بی ارزش شدن آن در زمان پرداخت( تازه از اسفند بخشی را پرداخت نمودند)

_ عدم بهبود وضعیت کمپ ها و خوابگاهها و سراسیمگی در امور کمپ ها بعد از دوسال وعده های طولانی
_ مسخره کردن مدیران و کارکنان در جمع های عمومی و عمل کردن دقیقا بر عکس خواسته های پرسنل متقاضی برای هر چیزی
_ پروپاگاندای تبلیغی کارهای نشده یا روتین در کانال های مجتمع
_ وضعیت نا مناسب پروازها و خرابتر شدن برنامه آنان با وجود وعده های بهتر شدن
_ عدم ساماندهی پیمانکار حمل و نقل مجتمع وفرسودگی اتوبوس ها با نفوذ پیمانکار و بی پاسخ ماندن اعتراض کارکنان

_ تشکیل کارگروههای زیاد و بی توجه به آنان بدون هیچگونه خروجی مثبت
_ دامن زدن به بومی و غیر بومی برای مسئولیت ها بر خلاف مصلحت جامعه و پر خطر بودن این اختلافات برای آینده مجتمع و پرسنل

_ دخالت فردی مدیرعامل در خرید آجیل برای نزدیک بیست هزار نفر بدون مشورت و بلا استفاده ماندن آجیل ها روی دست خانواده ها( به دلایل ذائقه های مختلف و ناراضی بودن افراد از آیتم های خریداری شده با حجم زیاد )
_ سردرگمی نیروهای تازه جذب شده و نبود ساماندهی محل خدمت، حقوق،خواب،غذا و پرواز آنان
_ بدبینی بیش از پیش به کارکنان، مدیران پالایشگاه ها و ستادی در روابط کاری آنان که همین امر موجب تغییرات زیاد و خارج از عرف گردید.
_ نداشتن تجربه مدیریتی قبلی برای اداره چنین مجتمع عظیمی که در حد یک وزارتخانه است و نیاز به دقت نظر بیشتری در انتخاب مدیر آن وجود داشت و این گلایه همچنان وجود دارد که چرا شخص وزیر در این انتخاب مستقیم و دخیل بود.

و موارد زیاد دیگر که برای خود متولیان در وزارتخانه و شرکت ملی گاز به یک مشکل تبدیل شده است. خبرتغییر باعث امید به آینده برای بهتر شدن اوضاع و موجی از شادی را به همراه داشت امیدواریم هر چه زودتر این تغییر در آستانه بازنشستگی مدیرعامل فعلی صورت گیرد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین