بعد از حواشی انتصاب علی نظر پور به عنوان مدیر عامل شرکت پتروشیمی مروارید و عدم تایید نظر پور به عنوان مدیر عامل شرکت پتروشیمی مروارید در اداره ثبت شرکت ها ، حالا خبرهای تغییر مدیر عامل در این شرکت قوت بیشتری گرفته است. از آنجایی که انتخاب مدیر عامل در شرکت پتروشیمی مروارید بصورت […]

بعد از حواشی انتصاب علی نظر پور به عنوان مدیر عامل شرکت پتروشیمی مروارید و عدم تایید نظر پور به عنوان مدیر عامل شرکت پتروشیمی مروارید در اداره ثبت شرکت ها ، حالا خبرهای تغییر مدیر عامل در این شرکت قوت بیشتری گرفته است.

از آنجایی که انتخاب مدیر عامل در شرکت پتروشیمی مروارید بصورت دوره ای می باشد و اکنون انتخاب مدیر عامل با نظر مدیر عامل صندوق بازنشستگی صنعت نفت و عبدالحسین بیات اعمال می‌شود ؛ شنیده ها از عدم رضایت عبدالحسین بیات از مدیر عامل فعلی شرکت پتروشیمی مروارید حکایت دارد و اعضا هیئت مدیره به دنبال جایگزین برای جایگاه مدیرعاملی شرکت پتروشیمی مروارید می باشند.

بنا بر آخرین گزارشات رسیده از گزینه های قوی برای تصدی جایگاه مدیر عاملی شرکت پتروشیمی مروارید عبدالرحیم قنبریان مدیر عامل پیشین پتروشیمی جم می باشد.