🔸علی شکوری راد دبیرکل پیشین حزب اتحاد ملت در نطق افتتاحیه کنگره این حزب گفت:   🔹کافی است به تعداد نظامیان مستقر در دولت و مجلس و نیز طرح‌های مصوب و در حال تصویب مجلس نظر انداخته شود. متاسفانه ساختار دولت تشابه زیادی با دولت دورۀ احمدی نژاد دارد با این تفاوت که در […]

 

🔸علی شکوری راد دبیرکل پیشین حزب اتحاد ملت در نطق افتتاحیه کنگره این حزب گفت:

 

🔹کافی است به تعداد نظامیان مستقر در دولت و مجلس و نیز طرح‌های مصوب و در حال تصویب مجلس نظر انداخته شود. متاسفانه ساختار دولت تشابه زیادی با دولت دورۀ احمدی نژاد دارد با این تفاوت که در آن دوره درآمد سرشار و بی‌نظیر نفت در اختیار آن دولت بود تا بتواند با پول‌پاشی ناکارآمدی خود را بپوشاند اما در این دولت آن منبع مالی نیز وجود ندارد.

 

 

  • منبع خبر : سه نقطه