نصیربوشهرآنلاین-سیدرضا حسینی: امروز دوشنبه بیست و دوم آبان هزار و چهار صدو دو شمسی. – ۲۰۲۳,۱۳ میلادیNovember و۲۸ ربیع الثانی ١۴۴۵ قمری خوردن گوشت: چند سال پیش در چنین روزی بیست و دوم آبان ماه هزار و سیصد و پنجاه وهشت خانواده ای در یکی از استانهای جنوبی اعلام کرده که ظهر بر سر سفره […]

نصیربوشهرآنلاین-سیدرضا حسینی:

امروز دوشنبه بیست و دوم آبان هزار و چهار صدو دو شمسی. – ۲۰۲۳,۱۳ میلادیNovember
و۲۸ ربیع الثانی ١۴۴۵ قمری
خوردن گوشت: چند سال پیش در چنین روزی بیست و دوم آبان ماه هزار و سیصد و پنجاه وهشت خانواده ای در یکی از استانهای جنوبی اعلام کرده که ظهر بر سر سفره خود صد گرم گوشت داشته اند.هیچ تیم باستان شناسی این خبر را تایید نکرده است.
انتخابات بدون دخالت پول:
یکصد سال پیش دوازده نوامبر در روستای اشکول آباد انتخابات اعضای شورا بدون خرید و فروش رای برگزار گردید.دهیار دهستان انگولا صحت این خبر را تایید نمود.یاد آوری می گردد جمعیت این روستا ده نفر می باشد.
همسان سازی معلمان بازنشسته:
هزار سال آینده برابر با بیست و هشتم ربیع الثانی دوهزار و چهار و صدو چهل و پنج ،دولت قوی اعلام کرد که حقوق معلمان بازنشسته و شاغلین همسان سازی می گردد.وزیر آموزش و پرورش در کنقرانس مطبوعاتی اعلام کرد که از این اقدام بی خبر است.
آسفالت خیابان وحدت کنگان:
شهرداری بندر کنگان در گزارش سالانه خبر داد که تا بیست و یکم آبان سال ۱۵۰۲ آسفالت خیابان وحدت کنگان ترمیم نخواهد شد.سایت خبری پشمک نیوز این خبر را تایید نموده است.
استخدام:
اداره کار مستقر در منطقه پارس جنوبی اعلام کرد که حداقل تا سال ۲۲۲۳میلادی ،پنج نفر از متقاضیان کار به عنوان نیروهای خدماتی در رسته های کارگر فضای سبز و پیاز خرد کن در آشپزخانه ،در شرکتهای پیمان کاری استخدام خواهند شد.همچنین سخنگوی یکی از شرکتها اعلام نمود که استخدام نیروهای بوی در منطقه پارس جنوبی پنج درصد بوده و به اشتباه طی دو قرن، پنجاه درصد اعلام گردیده بوده است.
پارک جهان اسلام.
سازمان یونسکو اعلام کرد بر اساس اسناد موجود و ساخت پارکی در یکی از شهرهای کنگان در قرن نوزده میلادی،این اثر تاریخی به عنوان بزرگترین پارک در جهان اسلام در قرن ۱۸ ثبت جهانی گردیده است.
سید رضا حسینی بیست و دوم آبان هزار و چهار صد و دو،بندر کنگان.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین