احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی خود نوشت: برخی اصولگرایان می‌گویند؛ توافقنامۀ احیای برجام باید به قدری محکم باشد که آمریکا هرگز نتواند به راحتی از آن خارج شود. در واقع این نوع سخنان دلبندی بیش از اندازۀ آنان را به توافق برجام و تناقض‌شان در برخورد با آمریکا را به نمایش می‌گذارد. مردی از خواستگار […]

احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی خود نوشت:

برخی اصولگرایان می‌گویند؛ توافقنامۀ احیای برجام باید به قدری محکم باشد که آمریکا هرگز نتواند به راحتی از آن خارج شود.

در واقع این نوع سخنان دلبندی بیش از اندازۀ آنان را به توافق برجام و تناقض‌شان در برخورد با آمریکا را به نمایش می‌گذارد.

مردی از خواستگار دخترش بدگویی می‌کرد و او را لاابالی و بی‌وفا و فاقد لیاقت ازدواج با دختر می‌دانست، اما در همان حال، شرط پذیرش وصلت را، عقدنامۀ چنان قرص و محکمی قرار داده بود که خواستگار هرگز امکان طلاق دختر را پیدا نکند!

یکی به او گفت؛ خب تو که این خواستگار را لاابالی و بی‌وفا می‌دانی، اولاً چرا می‌خواهی جگرگوشه‌ات را به عقد او در آوری؟ ثانیاً چرا شرط طلاق را به امری غیرممکن تبدیل می‌کنی؟ لااقل راه طلاق را باز بگذار تا اگر با هم نساختند امکانی برای جدایی‌شان باشد!

مرد هم در جواب می‌گفت؛ آخر این مردک لاابالی است، قلدر و زورگو هم که هست، دست بزن هم که دارد، زور من هم که بهش نمی‌رسد. آمدیم و همین فردای ازدواج دبّه در آورد و دخترک معصوم را طلاق داد! آنوقت من چه کار کنم؟

به او گفتند؛ تو که این تصور را از طرف داری اصلاً چرا می‌خواهی دختر به او بدهی؟

جواب داد: خب دختر که تا ابد نمی‌تواند در خانۀ پدر بماند! باید پی بختش برود، جز این هم که خواستگاری ندارد، اگر هم داشته باشد معلوم نیست بهتر از این باشند، حالا شما می‌گویید من چه کار کنم؟

  • منبع خبر : خبرفوری