نصیربوشهرآنلاین – مجتبی خرم آبادی (بندر گناوه): تدوین استراتژی توانمندسازی روستاها  مبتنی بر جذب سرمایه گذاری،تولید و اشتغال و درآمد پایدار وموازی با آن توسعه زیر ساخت های لازم برای زیستن ضمن کاهش حاشیه نشینی و تراکم جمعیت در شهرها به گسترش جمعیت روستایی متشکل از جوانان شاغل در کنار کارخانجات و صنایع مستقر در […]

نصیربوشهرآنلاین – مجتبی خرم آبادی (بندر گناوه):

تدوین استراتژی توانمندسازی روستاها  مبتنی بر جذب سرمایه گذاری،تولید و اشتغال و درآمد پایدار وموازی با آن توسعه زیر ساخت های لازم برای زیستن ضمن کاهش حاشیه نشینی و تراکم جمعیت در شهرها به گسترش جمعیت روستایی متشکل از جوانان شاغل در کنار کارخانجات و صنایع مستقر در روستا می انجامد.روستاها در حالی خالی از سکنه یا با جمعیت کم‌ مواجه هستند که اگر بخشی از سرمایه‌گذاری ها در شهرها به روستاها انتقال می یافت امروز شاهد افزایش سریع جمعیت،حاشیه نشینی،مخدوش شدن هویت و سنت ها ی اجتماعی و رسومات ،ناهمگون هوایی اجتماعی و … نبودیم.اجرای شهرک های صنعتی اگر در روستاها صورت می گرفت ،امروز مهاجرت روستایی را شاهد نبودیم.در سالهای گذشته با اجرای طرح های اشتغالزایی  روستایی و تسهیلات ها سعی در مدیریت مهاجرت روستاییان و ماندگاری در روستا شده است که باز هم عدم توسعه کامل زیر ساخت ها در این مکان امری ناموفق بوده است.لازمه کاهش مهاجرت روستاییان و ایجاد مهندسی معکوس و راغب شدن جوانان جویای کار به زندگی در روستاها توسعه زیر ساخت های خدماتی اجتماعی و استقرار صنایع تولیدی واشتغال پایدار است.بدون شک تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در روستاها و انتقال صنایع تولیدی به این مناطق می تواند در کنار اجرای طرح نهضت ملی مسکن و مشوق هایی همچون تسهیلات ویژه به جوانان روستایی می تواند در کوتاه مدت روستاها را پویا و به درآمدهای پایدار بینجامد.توانمند سازی روستایی نیازمند تدوین استراتژی دو راندیشانه با محوریت حفظ هویت روستایی ،سنت های اجتماعی و استفاده از  تکنولوژی های روز دنیاست.تدوین طرح توانمند سازی روستایی با استفاده از ظرفیت های موجود در روستا و نیازمندیهای اکنون و در آینده اولویت مهم مدیران مربوطه است.بخش مهمی از عدم توسعه اقتصادی کشور غفلت از روستاها و عدم توجه به ظرفیت های آن در حوزه های مختلف است و بی شک طرح توانمند سازی روستاها جبران کننده زیان های وارده و فرصت های از دست رفته است.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین