بر اساس اعلام مرکز آمار در دی ماه؛   🔹در شرایطی که نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور ۴.۳درصد بوده، بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌­ سیستان و بلوچستان با ۵.۶ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌­­­ کرمان با ۲.۱ درصد است.   🔹همچنین در شرایطی که نرخ تورم […]

 

بر اساس اعلام مرکز آمار در دی ماه؛

 

🔹در شرایطی که نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور ۴.۳درصد بوده، بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌­ سیستان و بلوچستان با ۵.۶ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌­­­ کرمان با ۲.۱ درصد است.

 

🔹همچنین در شرایطی که نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری برابر ۴.۳بوده، خانوارهای شهری سیستان و بلوچستان بیشترین تورم ماهانه را با ۶.۱درصد حس کردند و خانوارهای شهری کرمان با ۲.۵درصد کمترین تورم ماهانه را داشتند.

 

🔹در روستاها هم با وجود تورم ماهانه ۴.۳درصدی، بوشهر با ۶.۳درصد بیشترین و کرمان با ۱.۳درصد کمترین تورم ماهانه روستاها را تجربه کردند.

 

🔸همچنین در شرایطی که تورم نقطه به نقطه کل کشور ۵۱.۳درصد بوده، بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ سیستان و بلوچستان (۶۶.۷ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (۴۳.۹ درصد) است.

 

🔸تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری کل کشور برابر ۵۰.۶درصد بوده که خانوارهای شهری سیستان و بلوچستان با ۶۱.۶درصد بیشترین و بوشهر با ۴۱درصد کمترین تورم نقطه به نقطه را داشتند.

 

🔸تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی هم برابر ۵۴.۹درصد بوده که خانوارهای روستایی سیستان و بلوچستان با تورم ۷۷.۸درصدی بیشترین و روستاهای زنجان با ۴۵.۱درصد کمترین تورم را تجربه کردند.

 

  • منبع خبر : اقتصاد آنلاین