👈بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در دی ماه ١۴٠٢ ،شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ٢٢٢,٧ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢.۶ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٨.۵ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴٣.۶ درصد […]

 

👈بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در دی ماه ١۴٠٢ ،شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ٢٢٢,٧ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢.۶ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٨.۵ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴٣.۶ درصد افزایش داشته است.

 

➕در دی ماه ١۴٠٢ ، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٣٨,۵ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٨.۵ درصد بیشتر از دی ماه ١۴٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده ­اند. تورم نقطه به نقطه دی ماه ١۴٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ١,٧ واحد درصد کاهش داشته است.

 

🔹در دی ماه ١۴٠٢ ، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢,۶ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ٢.۴ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٧ درصد بوده است.

 

🔹در دی ماه ١۴٠٢، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴٣,۶ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠,٨ واحد درصد کاهش یافته است.

  • منبع خبر : عصر فوری