تورهای قابل حمل ( تور دستی ) یا ( ره دستی )؛ مخصوص آب های بسیار کم عمق است و از نوع خاصی از نخ و خیط های نسبتآ نازک وبا چشمه های کوچک بافته می شود.این تورها بصورت دایره ای به شعاع حداکثر ۲تا۳متر ساخته می شود.تمام لبه های تور (محیط دایره)به سرب هایی […]

تورهای قابل حمل ( تور دستی ) یا ( ره دستی )؛

مخصوص آب های بسیار کم عمق است و از نوع

خاصی از نخ و خیط های نسبتآ نازک وبا چشمه های

کوچک بافته می شود.این تورها بصورت دایره ای به

شعاع حداکثر ۲تا۳متر ساخته می شود.تمام لبه های

تور (محیط دایره)به سرب هایی با وزن۲۰تا۳۰گرم متصل است.

 

روش کار؛

به این شکل است که صیاد در حالی که تور را روی دو

دست خود دارد در آب های کم عمق بدون قایق

حرکت می کند با دیدن گله ماهی کوچک با مهارت

خاصی تور را پرتاب می کند در حالی که طنابی که به

مرکز تور(مرکز دایره)وصل است را دردست خوددارد.

تور اگر درست وبه موقع پرتاب شودوروی گله ماهیها

بیفتد بسیاری از ماهیان درزیر توربه دام می افتند.

سنگینی سربهای متصل به تور باعث میشودکه تورکه

تورکاملابه کف دریا بچسبد وصیدراه فرارنداشته

باشددراقن موقع صیاد باخیالی آسوده ومهارتی

خاص بسیاری ازماهیانی که خودرابرای فراربه لبه ی

توررسانیده اندیکی یکی صیدمی کندویااین که توررا

ازمرکز آن به آرامی به طرف خود میکشد . سپس

ماهی های صید شده راتخلیه میکند.نوع دیگری از

همین روش درآب های عمیق تر اما به وسیله قایق

انجام می گیرد.

باهمکاری و تشکر از
استاد عبدالحسین کنین

  • منبع خبر : نصیر بوشهر