▪️امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان به مسئولین این کشور دستور داد که شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی را به خط سیریلیک به نشر برسانند و در همه خانواده‌های کشور توزیع کنند. هدف از این اقدام «آگاهی هرچه بیشتر مردم از تاریخ و فرهنگ و تمدن اجداد خویش» خوانده شده است. ▫️رحمان در همایش باباجان غفورف، که […]

▪️امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان به مسئولین این کشور دستور داد که شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی را به خط سیریلیک به نشر برسانند و در همه خانواده‌های کشور توزیع کنند. هدف از این اقدام «آگاهی هرچه بیشتر مردم از تاریخ و فرهنگ و تمدن اجداد خویش» خوانده شده است.

▫️رحمان در همایش باباجان غفورف، که از او با عنوان «بزرگترین محقق و معرفگر تاریخ خلق تاجیک» یاد می‌شود و روز گذشته برگزار شد این اقدام را اعلام کرد. این همایش به افتخار یکصد و پانزدهمین سالگرد تولد آکادمیسین باباجان غفورف، دبیر اول حزب کمونیست تاجیکستان (۱۹۴۶-۱۹۵۶) ، تاریخ‌دان و نویسنده کتاب «تاجیکان» برگزار شد.

▪️امامعلی رحمان در سخنان خود تاکید کرد که به ابتکار کادمیسین باباجان غفورف بیش از نیم قرن پیش، در سال ۱۹۷۱ شاهنامه فردوسی در ۲ جلد به زبان روسی و در ۹ جلد به خط فارسی در چارچوب نشر میراث خطی شرق چاپ شده بود.همچنین در سال ۱۹۷۲ زیر نظر آقای غفورف کتاب «فردوسی-شهرت و افتخار فرهنگ جهانی» منتشر شد.

  • منبع خبر : تجارت نیوز