🔹 حوزه عملیه امام خمینی(ره) لازم داشت یک مرحله پیش حوزوی داشته باشد و تصمیم گرفتیم موسسه‌ای ثبت کنیم 🔹در تاسیس موسسه غفلتی صورت گرفت که این غفلت از ناحیه من بود، نباید اعتماد می‌کردم. 🔹از اعضای موسسه آگاهی نداشتم و از وقوع غفلت در محضر خداوند استغفار می‌کنم و از مردم با همه وجودم […]

🔹 حوزه عملیه امام خمینی(ره) لازم داشت یک مرحله پیش حوزوی داشته باشد و تصمیم گرفتیم موسسه‌ای ثبت کنیم

🔹در تاسیس موسسه غفلتی صورت گرفت که این غفلت از ناحیه من بود، نباید اعتماد می‌کردم.

🔹از اعضای موسسه آگاهی نداشتم و از وقوع غفلت در محضر خداوند استغفار می‌کنم و از مردم با همه وجودم عذرخواهی می‌کنم

🔹اموال حوزه با تاسیس موسسه  جابجا نشده است.

🔹موسسه منحل شد و ملک مزبور رسما به حوزه منتقل شده و به ثبت رسمی رسیده است.

🔹در افراد تغییراتی ایجاد شد.

🔹توقع دارم در نظارت اگر به موردی رسیدند که از نظر قانونی جای مواخذه وجود دارد اعم از آشنایان و‌غیر اشنایان در اجرای قانون حتما به حساب اشخاص رسیدگی شود.

  • منبع خبر : فرارو