توضیح وزیر کشور درباره انتصاب نظامیان در استانداری‌ها: تقاضای مردم و نمایندگان مجلس بود! ???? احمد وحیدی می‌گوید: حضور سرداران و رزمندگان در مسند استانداری های کشور تقاضای مردم و نمایندگان مجلس بود.  

توضیح وزیر کشور درباره انتصاب نظامیان در استانداری‌ها: تقاضای مردم و نمایندگان مجلس بود!

???? احمد وحیدی می‌گوید: حضور سرداران و رزمندگان در مسند استانداری های کشور تقاضای مردم و نمایندگان مجلس بود.

 

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰