پس از نشت و مشکلات فنی خط لوله آب دریای مبین انرژی حالا خبرها از توقف تولید واحد بخار دومین یوتیلیتی یعنی دماوند انرژی حکایت دارد. منابع خبری از توقف تولید پتروشیمی‌های سبلان، کیمیا، کاویان و بوشهر خبر می دهند.

پس از نشت و مشکلات فنی خط لوله آب دریای مبین انرژی حالا خبرها از توقف تولید واحد بخار دومین یوتیلیتی یعنی دماوند انرژی حکایت دارد.

منابع خبری از توقف تولید پتروشیمی‌های سبلان، کیمیا، کاویان و بوشهر خبر می دهند.

  • منبع خبر : شاپا