🔹بنابر مکاتبه ریاست اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی بورس و مهندس صانعی،نماد ‌نوری⁩ به منظور ابهام زدایی این غول آروماتیکی درباره اختلاف ۹ همتی رقم پیشنهادی این شرکت در مزایده آبان ۱۴۰۱ و مهر ۱۴۰۲ ودیگر ابهامات به مدت ۲روز متوقف شد. 🔹نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون […]

🔹بنابر مکاتبه ریاست اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی بورس و مهندس صانعی،نماد ‌نوری⁩ به منظور ابهام زدایی این غول آروماتیکی درباره اختلاف ۹ همتی رقم پیشنهادی این شرکت در مزایده آبان ۱۴۰۱ و مهر ۱۴۰۲ ودیگر ابهامات به مدت ۲روز متوقف شد.

🔹نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین