محمد علی ابطحی در توییتی نوشت: مهم‌تر از سخنان انصاریان ناباورانه بودن آن در جامعه است. این حرف‌های شیخ حسین باید اولیه‌ترین رفتار حکومت با مردم باشد اگرتوصیه یک روضه خوان به ظلم نکردن و احترام به جامعه گذاشتن باعث پیاده کردن او از قطار انقلاب شود شک نکنید قطار را سرقت کرده اند و […]

محمد علی ابطحی در توییتی نوشت: مهم‌تر از سخنان انصاریان ناباورانه بودن آن در جامعه است. این حرف‌های شیخ حسین باید اولیه‌ترین رفتار حکومت با مردم باشد اگرتوصیه یک روضه خوان به ظلم نکردن و احترام به جامعه گذاشتن باعث پیاده کردن او از قطار انقلاب شود شک نکنید قطار را سرقت کرده اند و روی ریل ترکستان انداخته اند.

توییت ابطحی در واکنش به سخنان شیخ حسین انصاریان

  • منبع خبر : فرارو