♦️توییت مدیر مسئول روزنامه جوان که بعد از روبرو شدن با واکنش ها، کامنت‌های خود را بست!  

♦️توییت مدیر مسئول روزنامه جوان که بعد از روبرو شدن با واکنش ها، کامنت‌های خود را بست!

 

  • منبع خبر : عصر فوری