حکیمی‌را گفتند: واردات واکسن خیانت است یا اقدام انقلابی برای نجات مردم… گفت: تا که وارد کند! توییت یک کاربر درباره تغییر رویکرد نسبت به واردات واکسن پس از رفتن روحانی و انتصاب رئیسی

حکیمی‌را گفتند: واردات واکسن خیانت است یا اقدام انقلابی برای نجات مردم…
گفت: تا که وارد کند!

توییت یک کاربر درباره تغییر رویکرد نسبت به واردات واکسن پس از رفتن روحانی و انتصاب رئیسی

  • منبع خبر : قانون