تکذیب تماس مستقیم بلینکن با امیرعبداللهیان درباره آتش‌سوزی زندان اوین   🔹یک منبع مطلع در وزارت امور خارجه، اظهارات مطرح شده از سوی یکی از نمایندگان مجلس به نقل از وزیر امور خارجه در خصوص آتش سوزی زندان اوین را رد کرد و گفت: تماس مستقیم بلینکن با امیرعبداللهیان از اساس عاری از صحت است. […]

تکذیب تماس مستقیم بلینکن با امیرعبداللهیان درباره آتش‌سوزی زندان اوین

 

🔹یک منبع مطلع در وزارت امور خارجه، اظهارات مطرح شده از سوی یکی از نمایندگان مجلس به نقل از وزیر امور خارجه در خصوص آتش سوزی زندان اوین را رد کرد و گفت: تماس مستقیم بلینکن با امیرعبداللهیان از اساس عاری از صحت است.

 

 

  • منبع خبر : طلا