مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفتخیز این شرکت با هدف ارتقای سرانه آموزشی، ورزشی، عمرانی و درمانی و زمینه سازی برای توسعه پایدار و حفظ محیط زیست، محرومیت زدایی و زدودن غبار فقر و محرومیت از مردم شریف استان بوشهر در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران و با توجه به مصوبات […]

مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفتخیز این شرکت با هدف ارتقای سرانه آموزشی، ورزشی، عمرانی و درمانی و زمینه سازی برای توسعه پایدار و حفظ محیط زیست، محرومیت زدایی و زدودن غبار فقر و محرومیت از مردم شریف استان بوشهر در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران و با توجه به مصوبات سفرهای استانی رییس جمهوری، قرار است ۸۵۸ میلیارد و ۵۲۹ میلیون تومان پروژه مسئولیت اجتماعی در استان بوشهر افتتاح و به دستگاه های بهره بردار استانی تحویل دهد.

بر اساس این گزارش، هم اکنون اجرای ۴۷۶ پروژه مسئولیت اجتماعی در سرفصل های مختلف آموزشی، بهداشتی، ورزشی، راه، آبرسانی، برق رسانی، طرح های هادی و خدماتی با رقم اعتباری ۸۵۸ میلیارد و ۵۲۹ میلیون تومان در استان بوشهر تعریف شده است که از میان آنها، ۳۴۳ پروژه با اعتبار ۷۳۳ میلیارد و  ۷۷۹ میلیون تومان از جمله تکالیف در دست اقدام و ۱۳۳ پروژه با اعتبار ۱۲۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان از جمله تکالیف تکمیل شده است.

پروژه های مسئولیت اجتماعی تکمیل شده در استان خوزستان شامل سرفصل های مختلفی بوده است. به طور دقیق تر، از ابتدای شهریورماه ۱۴۰۰ تاکنون، ۷۴ پروژه آموزشی، ۸۳ پروژه ورزشی، ۳۴ پروژه  بهداشتی،۳۰ پروژه راه، ۴ پروژه آبرسانی، ۲۳۵ طرح هادی، ۱۴ طرح خدماتی و ۲ طرح برق رسانی تکمیل و بهره برداری رسیده است.

گفتنی است که مابقی پروژه ها نیز بر اساس برنامه زمانبندی تکمیل و تحویل خواهند شد.

  • منبع خبر : نفتگرام