انتشار اطلاعیه این آزمون استخدامی بصورت جذب ۱۰۰ درصد بومی در حالی است که تمامی آزمون های استخدامی صنعت پتروشیمی در جنوب (خوزستان و بوشهر) بصورت سراسری برگزاری می شوند و خبری از جذب صد درصد بومی نیست و این موضوع باعث انتقاد داوطلبان استخدامی در جنوب شده است که چرا استخدامی‌ها در بعضی […]

 

انتشار اطلاعیه این آزمون استخدامی بصورت جذب ۱۰۰ درصد بومی در حالی است که تمامی آزمون های استخدامی صنعت پتروشیمی در جنوب (خوزستان و بوشهر) بصورت سراسری برگزاری می شوند و خبری از جذب صد درصد بومی نیست و این موضوع باعث انتقاد داوطلبان استخدامی در جنوب شده است که چرا استخدامی‌ها در بعضی از استان ها بصورت بومی و در استان های جنوبی بصورت سراسری برگزار می شود!

 

  • منبع خبر : نفت آنلاین