🔹حلقه یاران رئیسی با کمترین تغییر همراه بوده است و با اینکه درخواست ها برای اصلاح کابینه روز به روز بیشتر می شود اما رئیس دولت سیزدهم اصرار بر جابجایی مدیرانش دارد نه برکناری و جایگزینی آنها با افراد کارآمدتر. 🔹برخی دولتمردان چون حجت الله عبدالملکی، حمید سجادی و یوسف نوری که زیر فشار برای […]

🔹حلقه یاران رئیسی با کمترین تغییر همراه بوده است و با اینکه درخواست ها برای اصلاح کابینه روز به روز بیشتر می شود اما رئیس دولت سیزدهم اصرار بر جابجایی مدیرانش دارد نه برکناری و جایگزینی آنها با افراد کارآمدتر.

🔹برخی دولتمردان چون حجت الله عبدالملکی، حمید سجادی و یوسف نوری که زیر فشار برای برکناری یا استیضاح بودند، زودتر پیشدستی کرده و از ادامه حضور در دولت سیزدهم استعفا دادند اما این نقطه خروج شان از کابینه ابراهیم رئیسی نبود و بعد از مدتی با عنوانی جدید به کابینه رجعت کرده اند تا حلقه مدیران دولت سیزدهم با کمترین تغییر ماندگار باشند. برخی دیگر اما تا این لحظه از دولت کنار گذاشته شده و مناسباتی با دولت سیزدهم ندارند.

🔹حال فارغ از علت برکناری میرکاظمی و ساداتی‌نژاد به نظر می‌رسد دولت ابراهیم رئیسی خواهان حفظ حلقه اصلی دولت بوده و علی رعم تغییراتی که ایجاد کرده است، افراد صرفا در پست‌های درون کابینه جابه‌جا شده و تغییری در حلقه های اولیه نزدیک به رئیسی رخ نخواهد کرد.