بر خلاف اخبار منتشر شده در شبکه های اجتماعی، جابه جایی مدیران عامل پتروشیمی «نوری» و «دماوند انرژی عسلویه» صحت ندارد به ویژه آنکه تا بهمن امسال بنا بر گردش دوره ای انتخاب مدیرعامل توسط هلدینگ های سهام دار این یوتیلیتی «محمدرضا سمیعی» کماکان مدیرعامل دماوند انرژی است.

 بر خلاف اخبار منتشر شده در شبکه های اجتماعی، جابه جایی مدیران عامل پتروشیمی «نوری» و «دماوند انرژی عسلویه» صحت ندارد به ویژه آنکه تا بهمن امسال بنا بر گردش دوره ای انتخاب مدیرعامل توسط هلدینگ های سهام دار این یوتیلیتی «محمدرضا سمیعی» کماکان مدیرعامل دماوند انرژی است.

  • منبع خبر : انرژی نیوز