????در بازی‌ها، رقابت‌ها و تقابل‌های سیاسی؛ هیچ گاه جناح رقیب نمی‌تواند جناحِ مقابل را از میان بردارد، نابود کند و از اعتبار بیاندازد مگر آن که از جنسِ همان حزب و جناح و نحله‌ی فکری و سیاسی باشد به تعبیری بسیار ساده؛ اصلاح‌طلبان قطعاً از بین نخواهند رفت و از درجه اعتبار ساقط نخواهند […]

 

????در بازی‌ها، رقابت‌ها و تقابل‌های سیاسی؛ هیچ گاه جناح رقیب نمی‌تواند جناحِ مقابل را از میان بردارد، نابود کند و از اعتبار بیاندازد مگر آن که از جنسِ همان حزب و جناح و نحله‌ی فکری و سیاسی باشد به تعبیری بسیار ساده؛ اصلاح‌طلبان قطعاً از بین نخواهند رفت و از درجه اعتبار ساقط نخواهند شد مگر به دست یکی از زیرمجموعه‌های خودشان.

 

????برای نمونه؛ این اصولگرایان نبودند که طی هشت سال حضورِ حسنِ روحانی، اصلاحات را به زیر کشیدند یا از دایره‌ی قدرت بیرون نهادند بلکه این «کارگزاران سازندگی» بود که اصلاحاتی‌ها را با خاک یکسان کرد و اجازه‌ی حتی نفس کشیدن به آن‌ها نداد (!)

 

????در جبهه و جناح مقابل، این اصلاح‌طلبان نبودند که قدرت را از اصولگرایان دریغ داشتند و آن‌ها را طی هشت سال حضور احمدی‌نژاد، نه گوشه‌نشین که زمینگیر و خانه‌نشین کردند بلکه گروه و دسته‌ای به نام «جبهه پایداری» توانست نام آورترین و کهنه کارترین سیاسیون اصولگرای سنتی و میانه را از میدان به در کند و اما در این میانه آن چه می‌تواند مدنظر باشد این که؛ کارگزاران در قد و قواره و اندازه‌ی عبور از روحانی نبود.

 

????اما سوال مهم این جا است؛ جبهه‌ی پایداری بعدِ گذر از اصولگرایان، به پشتوانه‌ی خیلِ عظیمی از بهارستان‌نشینانِ متشکل از احمدی‌نژادی و جبهه‌ی پایداری، این بار از رئیسی نیز عبور خواهد کرد یا صلاح را در زیر سایه‌ی رئیسی به سر بردن، خواهد دید؟!

 

 

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰