مجمع شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری: کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور کمافی السابق نسبت به تنظیم اسناد انتقال خودرو اقدام کنند. مطابق تصریح بخشنامه معتبر فوق‌الشعار تنها اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را ملاک تنظیم هرگونه سند قرار دهند. این در حالی است که دادستان کل کشور چند […]

مجمع شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری:

کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور کمافی السابق نسبت به تنظیم اسناد انتقال خودرو اقدام کنند.

مطابق تصریح بخشنامه معتبر فوق‌الشعار تنها اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را ملاک تنظیم هرگونه سند قرار دهند.

این در حالی است که دادستان کل کشور چند روز قبل اعلام کرده بود برگه سبز خودرو به عنوان سند مالکیت خودرو شناخته می‌شود و اگر کانون سردفتران “برگ سبز خودرو” را سند مالکیت ندانند تخلف کرده‌اند.

 

 

  • منبع خبر : پارسینه