فجر و مبین از دریافت قطعی نرخ سرویس های جانبی سال ۱۴۰۱ خود که نسبت به نرخ علی الحساب رشدی ۱۰ درصدی را نشان می دهند خبر داده اند. گفته می شود مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نرخ قطعی سال ۱۴۰۱ سرویس های جانبی دو شرکت یوتیلیتی فجر و مبین را ابلاغ کرده است. همچنین […]

فجر و مبین از دریافت قطعی نرخ سرویس های جانبی سال ۱۴۰۱ خود که نسبت به نرخ علی الحساب رشدی ۱۰ درصدی را نشان می دهند خبر داده اند. گفته می شود مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نرخ قطعی سال ۱۴۰۱ سرویس های جانبی دو شرکت یوتیلیتی فجر و مبین را ابلاغ کرده است. همچنین در این اطلاعیه ها به تاثیر نرخ های اعلامی بر درآمد سال ۱۴۰۱ (قطعی) و نه ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۲ (علی الحساب) این دو شرکت-اشاره شده است، به این ترتیب پتروشیمی فجر افزایش درآمدهای سال ۱۴۰۱ و ۹ ماهه خود را به ترتیب ۵/۲۴ همت و ۳/۸ همت و مبین هم افزایش درآمد را در همین زمان به ترتیب ۴/۳۵ همت و ۳/۵ همت اعلام کرده اند. البته برخی از شرکتهای پتروشیمی مانند جم به صراحت از عدم-پذیرش نرخ های اعلامی تا تعیین تکلیف اقدامات حقوقی صورت پذیرفته و اختلافات موجود سخن گفته اند.